Hala Windows 95’in Kullanıldığı Bir Bölge Mahkemesinin IT Sistemi Çöktü

Almanya?daki Berlin Temyiz Mahkemesi, Windows 95 tabanl? bir IT sistemi kullan?l?yordu. Sistem, gerçekle?tirilen bir sald?r?n?n arkas?ndan çöktü. Uzmanlar, sald?r?n?n bu kadar etkili olmas?n?n nedeninin sistemin art?k desteklenmeyen bir i?letim sistemi kullanmas?ndan kaynakland???n? belirttiler.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir