NASA’nın Voyager 2 Aracı, Güneş Sisteminin Kenarında Yeni Gizemler Keşfetti

NASA’n?n 1977’de göreve ba?layan uzay arac? Voyager 2, Güne? sisteminin kenar?ndan yapt??? geçi? s?ras?nda yeni gizemler ke?fetti. Y?ld?zlaras? bo?lukta seyahat eden Voyager 2’nin yapt??? ke?ifler, gizemini hâlâ koruyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir