Microsoft Japonya, 4 Günlük Çalışma Haftası ile Üretkenliği Yüzde 40 Artırdı

Microsoft Japonya, 4 günlük çal??ma haftas? denemesinin sonuçlar?n? aç?klad?. ?irket, k?salt?lm?? çal??ma haftas? sonucunda verimlili?in yüzde 40 oran?nda artt???n? aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir