En Kullanışlı Link (URL) Kısaltma Siteleri (Goo.gl Alternatifleri)

Web sitelerinin belki de en çok tercih etti?i url k?saltma i?lemi, ço?u yerde karakter say?s? limitinde size fayda sa?layabiliyor.
Bununla birlikte link t?klanma say?s? gibi i?lemlerin de takibi kolayl?kla yap?labiliyor. Baz? siteler bu konuda para kazanman?z? da sa?l?yor ayn? zamanda.
Google link k?saltma ve di?er l?nk k?saltma siteleri ile ilgili geni? bir içerik haz?rl?yoruz. Haz?rsan?z ba?layal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir