Huawei, Yeniliğe Ne Kadar Önem Verdiğini Gösteren Ar-Ge Personel Sayısını Açıkladı

Son zamanlarda fazlas?yla ünlenen ve popülaritesini devaml? olarak art?ran Huawei, ara?t?rma ve geli?tirme alan?na önem verdi?ini gösteren verileri aç?klad?. ?irket, Ar-Ge için çal??an personel say?s?yla adeta rakiplerine göz da?? verdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir