Hesap Makinesinin Yaptığı Yanlış İşlemi Fark Edebilir misiniz?

Teksas?ta bir üniversitede yap?lan çal??ma, insanlar?n ço?unun hesap makinesinin yanl?? i?lem yapt???n? anlayamad???n? ortaya ç?kard?. Bu çal??mayla birlikte kulland???m?z aletlerin hatalar?n?n veya kötü niyetli kullan?lmas?n?n tehlikeleri, bir kere gözler önüne serilmi? oldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir