Boeing Tarafından Üretilen Hayalet Uçakların Efendisi: Bird of Prey

Havac?l?k dünyas?n?n gizlilik oyunlar?na 1992 y?l?nda bir efsane kat?ld?. Boeing Bir of Prey, tasar?m?yla gelecekten geçmi?e zaman yolculu?u yapm?? bir efsane olarak ak?llara kaz?nd?. Gelin bu unutulmaz makineye yak?ndan bakal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir