Küresel Barış Araştırmasına Göre Dünyanın En Tehlikeli 10 Ülkesi (2019)

Ekonomi ve Bar?? Enstitüsü, her y?l aç?klad??? dünyan?n en tehlikeli ülkeler raporunu bu y?l da yay?nlad?. Rapor, 2019?un en tehlikeli ülkelerini iç sava?, kurakl?k, terör ve silahlanma gibi parametrelere göre s?ral?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir