Adobe Photoshop Camera Uygulaması, Android ve iOS İçin Erken Erişime Açıldı

Instagram ve Snapchat, insanlar?n foto?raf düzenlemeye olan bak?? aç?s?n? de?i?tirdi. Bir zamanlar pahal? araçlar ve y?llarca süren bir e?itim gerektiren ?eyler, ak?ll? telefonu olan herkes için eri?ilebilir hâle geldi. Bu uygulamalar ve filtreler, Photoshop’un yerini almayacak ancak Android ve iOS için erken eri?ime aç?lan Adobe Photoshop Camera uygulamas? gibi uygulamalar, mobil foto?rafç?l?kta ihtiyac? görecek gibi görünüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir