MEB, Devamsızlık Yapan Öğrencinin Velisine Para Cezası Kesecek

Milli E?itim Bakanl??? daha önce farkl? yöntemlere ba?vurmu? ancak devams?zl??? önleme konusunda yeterli ba?ar?ya ula?amam??t?. ?imdi de il ve ilçe milli e?itim müdürlükleri uyar?ld? ve yeni bir proje ba?lat?ld?. Yeni sisteme göre devams?zl??? olan ö?rencinin ailesine para cezas? kesilecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir