Hearthstone İçin Descent Of Dragons Genişleme Paketi Duyuruldu

Blizzard, dün ak?am aç?l???n? gerçekle?tirdi?i BlizzCon 2019 etkinli?inde Hearthstone’u da bo? geçmedi. Etkinli?in bir bölümünü Hearthstone’a ay?ran ?irket, yeni geni?leme paketi Descent of Dragons’un ç?k?? tarihini de aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir