Neandertaller’in Yaptığı Son Kolyeye Dair İzler Bulundu

?spanya ve Portekiz?in yer ald??? ?ber Yar?madas??nda tarihi bir ke?if yap?ld?. Ara?t?rmac?lar, Neandertaller’in yapm?? olabilece?i son kolyeye dair bulgular buldular. Foradada Ma?aras??nda bir kartal?n baca??n? bulan ara?t?rmac?lar, kartal?n pençelerinin kolye yap?m? için kullan?ld???n? söylediler.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir