Disney Prensesleri, Kıskançlığı Teşvik Ediyor ve Gerçekçi Olmayan İlişki Beklentileri Yaratıyor

Disney?in özellikle prenses temal? animasyonlar?, k?z çocuklar? için inan?lmaz bir anlam ifade ediyor. Ancak uzmanlar, rol model olarak al?nan Disney prenseslerinin k?skançl??? te?vik etti?ini, kad?nlar? nesnelle?tirdi?ini ve gerçekçi olmayan ili?ki beklentileri yaratt???n? söylüyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir