Bir Araştırma, Örümcek Ağlarının Neden Kolayca Çürümediğini Ortaya Çıkardı

Birçok insan?n fobisi haline dönü?en örümceklerin ard?nda b?rakt??? a?lar neden bu kadar uzun süre boyunca durabiliyor? Yap?lan yeni bir çal??ma, örümcek a?lar?n?n nas?l çürümeden uzun bir süre boyunca durabildi?ini ortaya ç?kard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir