Görev Yöneticisindeki Svchost.exe Nedir, Ne İşe Yarar?

Birço?umuz, bilgisayarda Görev Yöneticisine bakt???m?zda neden çok fazla svchost.exe i?lemi yürütüldü?ünü sorgulam???zd?r. Bu i?lemleri biz kapatam?yoruz ama biz de ba?latm?yoruz. Peki tam olarak ne bu svchost.exe? Bu içeri?imizde sizlere svchost.exe?nin virüs olup olmad???n?, tam olarak ne i?e yarad???n? anlat?yoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir