Astronotların Nasıl Uyuduklarını Gösteren Ürpertici Video

Daha önce astronotlar?n uyku ihtiyac?n? nas?l giderdiklerini dü?ündünüz mü? Dü?ündüyseniz bile cevab?n bu kadar korkunç olabilece?ini hayal etmemi?sinizdir. Talk WiD Tech taraf?ndan payla??lan bir video, be? astronotun bir uzay meki?inde nas?l uyuduklar?n? gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir