Akıllı Telefon Satışları, İki Yıl Sonra İlk Defa Artış Gösterdi

ABD merkezli veri analizi firmas? Strategy Analytics taraf?ndan yay?nlanan yeni bir rapor, 2019?un üçüncü çeyre?inde gerçekle?en ak?ll? telefon sat??lar?n?n, geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 2 oran?nda büyüdü?ünü gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir