2 Milyon Yıllık Buz, Dünya’nın Sera Gazı Tarihini Gözler Önüne Seriyor

Bilim insanlar?, iklim de?i?ikli?ini anlamak için pek çok insan?n sand???n?n aksine yaln?zca atmosfer verilerini incelemiyor. Antartika’da bulunan 2 milyon y?ll?k buz, bilim insanlar?n?n sera gaz? tarihini anlamas?na ve iklim de?i?ikli?ini öngörebilmelerine yard?mc? olacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir