Beyninizi, Uyku Sırasında Problemlerinizi Çözme Konusunda Eğitebilirsiniz

Hepimiz kendimize göre sorunlarla bo?u?uyoruz, önümüze ç?kan engelleri a?maya çal???yoruz. Bunun yöntemlerinden bir tanesi uyuyarak gerçek hayattan kopmak. Ancak yap?lan yeni bir çal??maya göre uykunuz s?ras?nda da baz? problemleri çözebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir