Ninja Theory, Oyun Tasarımıyla Akıl Sağlığı Sorunlarının Üstüne Gidecek

2 y?l önce 8 A?ustos 2017?de ç?kan Hellblade: Senua?a Sacrife oyunun geli?tirici stüdyosu Ninja Theory, farkl? bir alana daha aç?ld?. Stüdyo, oyunun da temas?n? olu?turan ak?l sa?l??? konusunda yeni bir giri?im ba?latt?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir