Modern Bir İnsan Aslında Nasıl Olmalıydı?

Yüz binlerce y?ll?k evrimin sonucu olarak günümüzde ‘modern insan’ tan?m? alt?nda ya?amaya devam ediyoruz. Peki insan türü modern dünyaya uyum sa?layacak bir geli?ime sahip mi? Yoksa modern insan, günümüze uyumlu de?il mi?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir