Güneş Sisteminde Bilinmeyen Bir Cüce Gezegen Olduğu Keşfedildi

Bilim insanlar?, Güne? Sistemi’nin en uzak bölgelerinde görülen bir kayal???n asl?nda bir cüce gezegen olabilece?ini aç?klad?. Bu aç?klamaya göre asteroit olarak bilinen Hygiea, cüce gezegen s?n?f?na al?nacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir