Google’ın Yapay Zekası, Antik Yunan Yazıtlarını Deşifre Etti

Google ile Oxford Üniversitesi ortakl???nda geli?tirilen yeni bir yapay zeka, eski Yunanca’n?n de?ifre edilebilmesini sa?l?yor. Bilim insanlar? taraf?ndan geli?tirilen bu yapay zeka, yüzde 70 oran?nda do?ru sonuçlar veriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir