Elon Musk, Attığı ‘Pedofili’ Tweetleri Nedeniyle Yargılanacak

Elon Musk’?n ma?ara ara?t?rmac?s? Vernon Unsworth taraf?ndan aç?lan hakaret davas?na ret talebi, yarg?ç taraf?ndan reddedildi. Musk’?n tweetleri incelenecek ve dava dosyas? mahkemede görülecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir