Dünyanın İlk Animasyonu Nasıl Yapıldı?

Animasyonlar geçmi?ten günümüze geli?erek nesilden nesle aktar?lmaya devam ediyor ancak ço?umuz en eski animasyonu bilmiyoruz. ?lk animasyonlar, günümüzden çok daha ilkel yöntemlerle ve büyük bir emekle yap?l?yordu. Gelin zamanda keyifli bir yolculu?a ç?karak ilk animasyona yak?ndan bakal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir