Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Lisanssız Windows Kullanıldığı Ortaya Çıktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayram? kapsam?nda Be?tepe?de düzenlenen resepsiyon s?ras?nda internet üzerinden pek çok görü?me yap?ld?. Ayn? zamanda konu?malar s?ras?nda da barkovizyonlara bilgisayarlardan görüntüler yans?t?l?yordu. Hem Cumhurba?kan? Erdo?an??n konu?mas? s?ras?nda hem de görüntülü görü?meler esnas?nda kullan?lan bilgisayarlar?n lisanss?z Windows kulland??? anla??ld?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir