Steve Jobs’ın 34 Yıl Önce Verdiği Şahane Playboy Röportajı

Bilgisayar nedir, petrol devrimi dünyay? nas?l de?i?tirdi, bilgi devrimi neler vadediyor, hayat?n en büyük icad? nedir? Apple’?n kurucusu Steve Jobs’?n 1985 y?l?nda gerçekle?tirdi?i röportaj, tüm bu sorulara yan?t veriyor. Sizin için sat?r ba?lar?n? derledik.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir