Otonom Araçlarda Kaza Riskini Azaltacak Bir Sistem Geliştirildi

Otonom araçlar?n giderek yayg?nla?t??? günümüz dünyas?nda, bu araçlar?n beraberinde getirdi?i baz? riskler de bulunuyor. Bu do?rultuda çal??malar yürüten MIT mühendisleri, zemindeki gölgelerden yararlan?larak geli?tirilen bir sistem sayesinde kaza risklerini azaltmay? hedefliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir