Güneş’in Önünden Geçecek Olan Merkür Nasıl İzlenir?

Merkür, gelecek ay direkt olarak Güne??in önünden geçecek ve gök bilimcilere Güne? sisteminin nas?l hareket etti?i konusunda yararl? bilgiler verecek. Bu yaz?m?zda oldukça güzel görüntülerin ortaya ç?kaca?? Merkür geçi?inin hangi tarihte gerçekle?ece?i ve nas?l izlenece?i gibi sorulara cevap veriyoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir