Karayip Korsanları’nın Yeni Filmi Hakkında Heyecanlandıran Gelişme

2017 y?l?nda be?inci filmiyle kar??m?za ç?kan Karayip Korsanlar?’n?n devam edece?ini gösteren yeni geli?meler ortaya ç?kt?. Serinin devam?nda Johnny Depp’in rol al?p almayaca?? bilinmiyor ancak Disney, filmi devam ettirme konusunda oldukça ?srarl? görünüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir